LOGSENSE s.r.o.


CO VŠECHNO PRO VÁS MŮŽEME UDĚLAT?

Pro naše klienty zpracováváme logistické studie zaměřené na optimalizaci stávajících výrobně-logistických systémů nebo na strategický rozvoj logistiky a supply chain jako například redesign distribuční strategie, výstavbu nových skladových nebo výrobních kapacit. Vše začíná správným zadáním. Nabídku našich služeb netvoříme od stolu v kanceláři, ale společně s klientem, v ideálním případě rovnou v provozu. Pro úspěšnost celého projektu vnímáme jako velmi nezbytné vyspecifikovat hlavní účely tak, aby byly v souladu se zadanými cíli a očekáváním klienta. Naši snahou je nalézt řešení, které klient opravdu potřebuje. Nejčastěji jsou logistické studie zaměřeny na tyto oblasti:

Komplexní optimalizace logistiky LogsenseKomplexní optimalizace logistiky Logsense

KOMPLEXNÍ OPTIMALIZACE LOGISTIKY


Logistické studie jsou dle požadavků zákazníků zaměřeny na logistiku jako komplexní systém nebo pouze na řešení dílčích oblastí. Preferujeme zpracovávání komplexní optimalizace logistiky. Optimalizace níže popsaných dílčích oblastí logistiky nemusí být tou nejvýhodnější variantou pro splnění cílů a strategie společnosti.

Kontaktujte nás na telefonním čísle


+ 420 773 792 108