O nás


Zpracováním návrhů optimalizace logistiky a supply chain naše práce nekončí, nýbrž začíná.
Participujeme na implementaci navržených opatření, poskytujeme potřebná školení a pomáháme plnit vize našich klientů.

Kontaktujte nás na telefonním čísle


+ 420 773 792 108

.